Feeds:
Objave
Komentarji

About: Bine Kordež

Spletna stran
http://kordezbine.wordpress.com
Podrobnosti
Blog je namenjen objavljanju tekstov o aktualnih ekonomskih razmerah predvsem v Sloveniji. Leta 1995 je bil v Financah objavljen moj prvi avtorski tekst ("Prikrajšani bi bili lastniki bank") in od takrat sem letno objavil preko deset raznih člankov v dnevnem časopisju - največ v Financah, Delu in Dnevniku. Teksti so praviloma temeljili na analizi raznih podatkov in njihovem komentarju. Nikoli nisem pisal po naročilu, temveč samo, kadar so me k temu spodbudili kaki zanimivi podatki in so se mi zdeli zanimivi za širšo predstavitev. Predvidevam, da so uredništva moje tekste objavljala zaradi zanimivosti tem, načina pristopa ter pozitivnega odziva bralstva. V vseh teh letih sem tako objavil preko 200 različnih tekstov (jih namreč arhiviram). Zaradi dogodkov v Merkurju, spremljam in pišem o aktualnih dogajanjih predvsem na ekonomskem področju celo še nekaj več, seveda pa sem omejen pri objavah. Zaradi ¨izgube kredibilnosti¨ (tako ocenjujem), vodilni časopisi mojih tekstov niso več pripravljeni objavljati - ne glede na njihovo zanimivost ali inovativnost. Deloma sem se zato posluževal drugih poti za objave , a ljudje, ki sem jim neposredno pošiljal svoje tekste, so me spodbujali, da jih objavljam na lastnem blogu. In ta je sedaj pred vami. Nanj sem naložil nekaj tekstov iz zadnjega obdobja, vnaprej pa seveda tekoče tekste. Včasih mogoče tudi s kakega drugega področja mojega delovanja, ne samo strogo ekonomske. Še kako besedo o Merkurju. Ni namen tega bloga, da bi opravičeval svoja dejanja, svoje napake sem tudi priznal, ne morem pa sprejeti krivde za vse stranpoti slovenske tranzicije. Javno mnenje je pač sprejelo stališče, da smo neupravičeno in iz pohlepa prevzeli Merkur, nato pa smo ga z namenom pridobitve osebnih koristi "žrtvovali". Merkur smo res kupili, a s široko podporo vseh takrat udeleženih (države, bank, družbenikov), ki seveda o tem ne bi danes želeli nič vedeti. Kupili smo ga kakih trikrat dražje, kot bi bil vreden danes, če prevzema ne bi bilo (samo država je dobila preko 100 milijonov evrov več kot če bi bila še danes lastnik Merkurja). Do problema je prišlo, ker so bile banke kot financerji prevzema poplačane (NLB tako ni utrpela izgub), kar je finančno obremenilo Merkur. Ker smo se tega zavedali, je bila prioriteta našega delovanja obstoj Merkurja in ne osebne koristi. Zato za razliko od večine drugih primerov, Merkur deluje naprej, družbeniki pa smo utrpeli precejšnje izgube (večina 100 tisoč evrov in več, sam vse, kar sem ustvaril v 30 letih dela, saj sem za projekt zastavil vse svoje premoženje). Ne glede na tak razplet, pa smo predmet najstrožje obravnave (čarovnice so pač krive!) – verjetno tudi zato, ker nismo bili nikoli povezani s politiko in imeli nobene podpore (ali zaščite), razen ekonomskega interesa sodelujočih. A vseeno verjamem, da bomo uspeli dokazati naše argumente. Ne glede na to, pa vseeno menim, da v svojih analizah ekonomske stvarnosti odkrijem marsikatero zanimivo dejstvo, na katerega je vredno širše opozoriti. Argumentacije na osnovi dejanskih in celovitih podatkov so v javnosti namreč dokaj redke. In to je tudi glavni povod za Da ne bi bil uvod ali predstavitev preveč suhoparen, mogoče še ena informacija o mojih aktivnostih. Poleg tega, da smo v Merkurju pričeli z največjim menedžerskim prevzemom v Sloveniji ter da smo bili prvi tudi sodni obravnavi, imam verjetno še en rekord. Že pred leti sem si zadal cilj, da prevozim vse ceste in poti v Sloveniji. Od preko 50.000 km vseh poti (javnih cest je po zadnjih statističnih podatkih 39 tisoč km) sem jih prevozil že vsaj 80 odstotkov vključno s precejšnjim delom Avstrijske Koroške, Furlanije ter Istre in tako verjetno videl več Slovenije kot kdorkoli. Bine Kordež

Posts by Bine Kordež:

Older Posts »